RD 171/2004 coordinació activitats empresarials (No afectades RD1627)

Segons l'article 24 de la llei de prevenció de riscos laborals que es desenvolupa en el RD 171/2004 les empreses tenen l'obligació de coordinar-se en matèria preventiva per tal de reduir la sinistralitat laboral. Per tant l'objectiu d'aquesta llei la tenim en l'aplicació del principis de l'acció preventiva segons la Llei 31/1995, els metodes de treball de les empreses concurrents, el control i coordinació dels riscos generats per cada part i la informació que disposarà cada empresa sobre els riscos globals. Que demanarem en el cas que tinguem la necessitat de coordinar-nos amb una altre empresa:

* Designació del treballador responsable de la coordinació.
* Recursos preventius segons tasques a desenvolupar.
* Compliment en matèria preventiva:
- Concert servei de prevenció o SPP o treballador designat
- Formació treballadors
- Avaluació de riscos
- Aptituds mèdiques dels treballadors.
* Instruccions d'emergència, treballs perillosos, maquinària, etc.

Per altres temes, es sol incloure en la petició de documentació per la documentació:

* Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
* Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Per la part de l'empresa contractista, haurem de fer un seguiment de les empreses concurrents així com reunir-nos periòdicament amb els diferents responsables de cada empresa per tal de fer un seguiment de les tasques a desenvolupar i en quines circumstàncies s'estan fent.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El futur de les comunicacions no passa pel 5G ni el 6G

Flone, el teu smartphone no vola?

Hybrid Blockchain per utilització general