RD 171/2004 coordinació activitats empresarials (No afectades RD1627)

Segons l'article 24 de la llei de prevenció de riscos laborals que es desenvolupa en el RD 171/2004 les empreses tenen l'obligació de coordinar-se en matèria preventiva per tal de reduir la sinistralitat laboral. Per tant l'objectiu d'aquesta llei la tenim en l'aplicació del principis de l'acció preventiva segons la Llei 31/1995, els metodes de treball de les empreses concurrents, el control i coordinació dels riscos generats per cada part i la informació que disposarà cada empresa sobre els riscos globals. Que demanarem en el cas que tinguem la necessitat de coordinar-nos amb una altre empresa:

* Designació del treballador responsable de la coordinació.
* Recursos preventius segons tasques a desenvolupar.
* Compliment en matèria preventiva:
- Concert servei de prevenció o SPP o treballador designat
- Formació treballadors
- Avaluació de riscos
- Aptituds mèdiques dels treballadors.
* Instruccions d'emergència, treballs perillosos, maquinària, etc.

Per altres temes, es sol incloure en la petició de documentació per la documentació:

* Certificat d'estar al corrent de pagament amb Hisenda.
* Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Per la part de l'empresa contractista, haurem de fer un seguiment de les empreses concurrents així com reunir-nos periòdicament amb els diferents responsables de cada empresa per tal de fer un seguiment de les tasques a desenvolupar i en quines circumstàncies s'estan fent.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Eines per blogger

El colapse d'un Gegant anomenat Google

Transformació digital i agenda 2030