E-marketing que és?

L'e-Marketing, és una de les paraules que en els últims temps s'utilitza molt,...per no dir moltíssim. Però que és? Doncs són les tècniques aplicades a internet, per publicitar i vendre productes i serveis. Per tant, tenim que e-Marketing són totes aquelles estratègies que porten a un objectiu que és vendre més a través del canal que és internet. Un exemple series les 4 F's de Paul Fleming:
  • Flux: Segons Fleming, flux és "l'estat mental en què entra un usuari d'Internet al submergir-se en un web que li ofereix una experiència plena d'interactivitat i valor afegit"
          
  • Funcionalitat: Si el client ha entrat en estat de flux, està en camí de ser captat, però perquè el flux de la relació no es trenqui, queda dotar a la presència en línia de funcionalitat, és a dir, construir pàgines tenint en compte les limitacions de la tecnologia. Es refereix a una homepage atractiva, amb navegació clara i útil per a l'usuari.
         
  • Feedback: L'usuari està en estat de flux a més no s'exaspera en la seva navegació. Ha arribat el moment de seguir dialogant i treure partit de la informació a través del coneixement de l'usuari. Internet dóna l'oportunitat de preguntar al client què li agrada i què li agradaria millorar. En definitiva, dialogar amb el client per conèixer millor i construir una relació basada en les seves necessitats per personalitzar en funció d'això la pàgina després de cada contacte.
         
  • Fidelització: Internet ofereix la creació de comunitats d'usuaris que aportin continguts de manera que s'estableixi un diàleg personalitzat amb els clients, els quals podran ser així més fidels.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Eines per blogger

El colapse d'un Gegant anomenat Google

Transformació digital i agenda 2030