Ajudes per comerç electrònic: "Programa de Mentoring en Comercio Electrónico"

Sembla que la unió europea té molt clar que el comerç electrònic pot ajudar i molt a l'economia i gràcies a aquests fons FEDER en part destinats a l'ampliació de xarxes d'alta velocitat, millora de la competitivitat de les empres, s'han posat les piles i arriba el "Programa de Mentoring de Comerç electrònic", les bases les podeu trobar aqui, la llàstima és que no és per Catalunya, un petit resum:

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme acaba d'obrir una convocatòria per optar a ajudes per a la implantació de solucions de comerç electrònic. A través de l'entitat pública Red.es, ha posat en marxa el programa "Mentoring en Comerç Electrònic", que finançarà serveis d'assessorament especialitzat en comerç electrònic a pimes de les comunitats autònomes destinatàries de fons FEDER.
La dotació del pla d'ajudes és de 10 milions d'euros i es divideixen en dues categories: serveis d'assessorament i implantació de solucions de comerç electrònic.Dins del primer grup es concediran ajudes per a rebre serveis d'assessorament especialitzat i individualitzat en matèria de comerç electrònic (normativa legal, solucions tecnològiques, mitjans de pagament, aspectes logístics i de màrqueting) amb l'objectiu d'impulsar el potencial de cada pime i posicionar-la estratègicament en el mercat en línia.
Pel que fa al segon tipus els ajuts seran per a la implantació de solucions tecnològiques de comerç electrònic als beneficiaris del primer grup que hagin completat i complert totes les obligacions derivades de les bases. El termini de sol · licitud d'aquests ajuts acaba a les 13.00 hores del 7 d'octubre de 2013.

Red.es subvencionarà el 85% del cost de l'actuació (impostos indirectes exclosos) fins a un màxim de 20.000 per beneficiari.
Els requisits a complir per poder optar a aquestes ajudes són:
  •     Tenir una plantilla d'entre 0 i 250 empleats, i un volum de negocis anual que no excedeixi de 50 milions d'euros.
  •     Haver estat constituïda amb antelació a la publicació de les bases corresponents.
  •     No estar incurs en cap de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003.
  •     No tractar-se d'una empresa de naturalesa pública o amb accionariat d'aquesta naturalesa.
  •     Que la ubicació en la qual es prestaran els serveis i / o s'implantaran les solucions tecnològiques objecte de l'ajuda estigui establert en alguna de les següents ciutats i comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Ceuta , Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Canàries, Melilla, Múrcia i Navarra.
  •     Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.
  •     No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il · legal i incompatible amb el mercat comú.
  •     Disposar d'una pàgina web pròpia del negoci i operativa, almenys, des del moment en què es presenta la sol · licitud.
  •     No haver estat beneficiari de l'anterior convocatòria anomenada "Programa d'Assessorament a PIMEs en Comerç Electrònic B2C" C-068/11-CD.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Eines per blogger

El colapse d'un Gegant anomenat Google

Logos Oficials per l'HTML 5 i CSS 3