Passos a seguir al crear la web de l'empresa

Fa temps que tenia pendent un post així, la veritat és que hi ha empreses de tot tipus des de l'aspecte comercial. La web és un canal de venda, i com qualsevol altre s'ha de tractar amb especial atenció i tota la comunicació de l'empresa a la web ha de quedar reflectida. 

Abans de la creació de la web:

Definir bé el missatge comercial, o el sentit que haurà de tenir la web, responen a preguntes tipus: Què volem vendre? A quins mercats? Quins tipus de productes / serveis? Quin valor afegir donarem amb la nostra web? 
Caldrà definir la imatge gràfica primer de la marca, en tenim? Un slogan ens pot anar bé per fer arribar millor la nostra diferenciació?

Comencem a definir la web:

Un cop hem resolt les preguntes anteriors i ja tenim clar el que volem transmetre, haurem de definir l'estructura de la web per una fàcil navegació i el més important, que els nostres missatges comercials siguin fàcils de trobar i "captar". No oblidem que haurem de tenir en compte els nostres usuaris que accediran en mòbil, tablets, smartTV... En aquest punt és bo fer un esquema de l'estructura de la web, altrament conegut com a Wireframe.

Disseny de la web:

A través dels Wireframes que hem definit al punt anterior li comencem a donar "color", en aquest punt s'haurà d'integrar la usabilitat i aquelles funcionalitats de "moviment" visual. Important doncs, veure si el que hem definit anteriorment (missatges i wireframe) realment donen els fruïts que esperavem.

Programació de la web:

Aquest punt, és un dels més importants i dels que passa més desapercebuts per la gran majoria. D'aquí sorgeix el CMS que serà el gestor que ens permetrà editar, crear i borrar tots els cotinguts de la web. Però més important, poder gestionar el SEO, des d'un punt de vista de continguts i d'estratègia de com es mostraràn i s'estructuraran aquests continguts en la web. Disposarà de meta etiquetes, gestor de menús, gestor de velocitat de càrrega, gestor de redireccions? Podrem gestionar bé, les dades? newsletters?

Fase de Test:

Si, senyors i senyores, una de les fases més importants. Abans de mostrar la web al públic hem de fer proves, s'han de realitzar uns jocs de proves: L'usuari arriba bé al contingut? les funcionalitats de la web "rutllen" com ho han de fer? Aquesta fase, s'ha de realitzar per dues bandes tant per l'empresa que desenvolupa la web com l'empresa usuaria. I d'aqui, es salvaràn futurs conflictes abans de sortir la web pública.

Publicació de la web:

De fet el publicar una web és el menor dels problemes, si les fases anteriors s'han realitzat bé. Si s'ha saltat algun pas o no s'ha tingut en compte, és quan ens podem trobar amb problemes o conflictes amb els nostres usuaris. I a partir d'aquí, no s'ha acabat, s'ha de pensar que la web és un "ent" viu i que per tant, s'ha de mimar, actualitzar i posar al dia. A més, si volem posicionar-nos per poder sortir en primeres posicions haurem de tenir molt en compte el contingut i la freqüència d'actualització.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Eines per blogger

El colapse d'un Gegant anomenat Google

Logos Oficials per l'HTML 5 i CSS 3