Ads 468x60px

Labels

20 juny 2014

NoSQL Databases

Per tots aquells que treballeu amb base de dades NoSQL, una de les grans referències és el teorema de Brewer's  (CAP Theorem), a mi em va molt bé aquest resum que deixo aqui per tots:
11 maig 2014

Passos a seguir al crear la web de l'empresa

Fa temps que tenia pendent un post així, la veritat és que hi ha empreses de tot tipus des de l'aspecte comercial. La web és un canal de venda, i com qualsevol altre s'ha de tractar amb especial atenció i tota la comunicació de l'empresa a la web ha de quedar reflectida. 

Abans de la creació de la web:

Definir bé el missatge comercial, o el sentit que haurà de tenir la web, responen a preguntes tipus: Què volem vendre? A quins mercats? Quins tipus de productes / serveis? Quin valor afegir donarem amb la nostra web? 
Caldrà definir la imatge gràfica primer de la marca, en tenim? Un slogan ens pot anar bé per fer arribar millor la nostra diferenciació?

Comencem a definir la web:

Un cop hem resolt les preguntes anteriors i ja tenim clar el que volem transmetre, haurem de definir l'estructura de la web per una fàcil navegació i el més important, que els nostres missatges comercials siguin fàcils de trobar i "captar". No oblidem que haurem de tenir en compte els nostres usuaris que accediran en mòbil, tablets, smartTV... En aquest punt és bo fer un esquema de l'estructura de la web, altrament conegut com a Wireframe.

Disseny de la web:

A través dels Wireframes que hem definit al punt anterior li comencem a donar "color", en aquest punt s'haurà d'integrar la usabilitat i aquelles funcionalitats de "moviment" visual. Important doncs, veure si el que hem definit anteriorment (missatges i wireframe) realment donen els fruïts que esperavem.

Programació de la web:

Aquest punt, és un dels més importants i dels que passa més desapercebuts per la gran majoria. D'aquí sorgeix el CMS que serà el gestor que ens permetrà editar, crear i borrar tots els cotinguts de la web. Però més important, poder gestionar el SEO, des d'un punt de vista de continguts i d'estratègia de com es mostraràn i s'estructuraran aquests continguts en la web. Disposarà de meta etiquetes, gestor de menús, gestor de velocitat de càrrega, gestor de redireccions? Podrem gestionar bé, les dades? newsletters?

Fase de Test:

Si, senyors i senyores, una de les fases més importants. Abans de mostrar la web al públic hem de fer proves, s'han de realitzar uns jocs de proves: L'usuari arriba bé al contingut? les funcionalitats de la web "rutllen" com ho han de fer? Aquesta fase, s'ha de realitzar per dues bandes tant per l'empresa que desenvolupa la web com l'empresa usuaria. I d'aqui, es salvaràn futurs conflictes abans de sortir la web pública.

Publicació de la web:

De fet el publicar una web és el menor dels problemes, si les fases anteriors s'han realitzat bé. Si s'ha saltat algun pas o no s'ha tingut en compte, és quan ens podem trobar amb problemes o conflictes amb els nostres usuaris. I a partir d'aquí, no s'ha acabat, s'ha de pensar que la web és un "ent" viu i que per tant, s'ha de mimar, actualitzar i posar al dia. A més, si volem posicionar-nos per poder sortir en primeres posicions haurem de tenir molt en compte el contingut i la freqüència d'actualització.

El camí de les ventes online


Aquesta és la cara que s'et queda, quan algú vol resultats immediats en venta online. L'últim supervivent, en acció! :)

22 març 2014

Nou record del comerç electrònic

La Comissió Nacional dels mercats i la competència, ha publicat les darreres dades sobre el volum de negoci del comerç electrònic a Espanya. Abans aquesta dada sortia de la CMT, però amb la integració de totes les comissions ara aquestes dades les podem veure a la web http://www.cnmc.es/ són dades del 2on trimestre del 2013 (un trimestre que pel conjunt de l'economia no va ser gaire bo), però pel que podem veure a l'informe va fer que el comerç electrònic tingués una variació interanual molt bona.
Veure informe complert.

15 febrer 2014

Emprenedoria en 5 punts: Ricard Branson


Feia dies que no escribia al blog, i arrel d'una entrada a la web de virgin.com, m'han fet reflexionar els següents punts que m'agradaria compartir amb vosaltres. Aquests consells de Sir Richard Branson des de la seva experiència com a emprenedor i CEO.

    Just do it !

El que em recorda l'eslògan de Nike " Just do it ! ", les excuses et fan perdre un temps molt valuós i el pitjor , et convencen que no pots quan no és així . Cal utilitzar les teves energies en idees positives i per generar alternatives .

    Have fun!

És a dir , diverteix-te. Quan un multimilionari diu que els diners han passat a ser el primer, les seves paraules queden una mica devaluades, però, és cert que els que triomfen són els que es diverteixen amb el seu treball i posen tota la passió en el que fan, els diners acaba arribant com a compensació per fer el que a un li agrada .

    Be brave !

Aquest punt és fonamental i , potser , el més rellevant . Segons Richard Branson l'èxit d'un negoci no es basa en tenir punts reeixits sinó en sobreviure als moments difícils . En altres paraules, conforme als seus principis cal prendre riscos, però són riscos calculats. És a dir, cal arriscar- dins les possibilitats de cada un per mantenir-se en una zona de confort estanca , i avalua les conseqüències.

    Challenge yourself

Per Branson, la seva gran motivació són els desafiaments ja que són l'únic que li ajuden a créixer en la vida i el que li permet millorar. Recordeu la zona de comfort!

    Be nice

Una cosa que sovint s'oblida. S'ha de tractar a totes les persones igual sense importar qui són, en l'àmbit empresarial cal aprendre que cada persona amb la seva funció corresponent és imprescindible i així cal fer-ho saber, valorant i respectant-la.